Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar

Hakkımızda

'Hakkımızda - Türkiye Gençlik Konseyi', '

Seçkin bir gençlik kuruluşu olarak, farklı fikirlere saygı duyan evrensel değerleri özümsemiş kendini geliştiren, geleceğin yöneticilerini tayin eden Türkiye'nin geleceği için var gücü ile çalışan, ÖNCE İNSAN şiarı ile hareket eden insan odaklı bir oluşumdur. Gençliğin fikir ve düşüncesiyle toplumun dinamikleri olan bilim, kültür,sanatta katkı sunarak yaşanabilir bir çevre yaratmaktır.
Türkiye Geçlik Konseyi olarak sorumluluk alan ve problem çözme becerisine sahip, okuyan, araştıran, sorgulayan geniş ufuklu bir gençlik oluşturma çabasındayız.
Kahve köşelerinde zamanı boşa harcayan esrar ve uyuşturucu batağına girmiş aile düzenini bozan toplumu davranışları ile tedirgin eden gençlik yapılandırmasına dur demek için Türkiye Gençlik Konseyi olarak gençliğin topluma kazandırmak için gerekli çalışma ve gayreti sarf eden bir gençlik hareketi.
Gençlerin soruları toplumun sorunlarından bağımsız değildir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar gençlerin tutum, davranış ve beklentilerini etkilemektedir.

İnsanların doğarken seçme özgürlüğü olmadığından dolayı ayrımcılığa karşı dini, dili, ırkı, cinsiyeti rengi ne olursa olsun ÖNCE İNSAN şiarını benimsemiş insan odaklı bir oluşum kurma amacı ile kozmopolit bir toplum kurup birlikte daha güzel yarınlara ulaşacak bir kuşak oluşturma arzusundayız.
Girişimci geleceğini sağlam temellere kuran iş fikri üreten gençliğin güç ve enerjisinin çağdaş değerler doğrultusunda kanalize edilmesi için çaba sarf eden, güç birliği ile daha güçlü kimseye bağlı olmayan bir toplum oluşturma çabasındayız..

Bütün insanlarımızı Anadolu coğrafyasında kurulu “TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ” adı altında büyük bir aile, diğer ülkeleri de komşu aileler olarak kabul etmekteyiz. Bunun felsefesini de Anadolu’da yaşayan Mevlana Cellaleddin-i Rumi, Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre gibi ermişlerin yürümüş oldukları yoldan almaktayız. Barışın önce toplum arasında sonrada Dünya da olmasının tek yolu insana verilen değerle mümkündür. Bizim hedefimizde bu barışın sağlanmasıdır.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara saygı duyuyoruz. Bize göre farklı olmanın bazılarının korktuğu gibi ülkemizde bölünme yerine bu farklılıklar pekiştirici kültürel zenginliklerimizdir. Ülkemizdeki bu farklılıklara sahip çıkıp bu farklılıklar için gereken sorumlulukları yerine getirmek en büyük amaçlarımızdan biridir.

Milletimizin ülkesiyle ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, geçmişten gelen tüm değerlerimizi koruyarak ve onlara her koşulda sahip çıkarak, Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta bu hedefi aşabilmek için gerekli her çabayı gösterecek bir gençlik yapılandırması.

Türkiye Gençlik Konseyi olarak; İçte ve dışta güçlü duruşun adaletle mümkün olduğuna inancımız tamdır. Demokratik, bağımsız ve adil bir hukuk sisteminin ülkemizde uygulanması için her türlü çalışmayı yapacak ve bunun için gerekli olan hiçbir şeyden kaçınılmayacaktır. Çünkü Anadolu gençleri olarak hukukun üstünlüğünü en önemli unsur olarak saymaktayız. Ve her koşulda milletimizin, ülkemizin ve devletimizin bağımsızlığını ve üniter yapısını korumayı amaçlamaktayız. Sosyal adaletin ülkenin tüm kurumlarında ve toplum içinde hâkim olmasından ve böyle bir yapının oluşmasından yanayız.


Ekonomide serbest piyasanın her türlü önkoşulunu yerine getirmiş, üretken dünya ile bütünleşmiş aynı zamanda dünya ile rekabet edebilen bir ekonomik yapıya ulaşmayı hedefler ve bunun için gençlik olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ayrıca dinamik sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması, gelir ve refah dağılımının dengeli dağıtılmasını amaçlamaktayız. Bilim ve teknolojiye her açıdan önem veren bir yaklaşım içinde olup yapılacak her türlü bilimsel gençlik çalışmalarını destekleyerek genç beyinlerimizin dışarıya beyin göçünü engelleyip bu beyinlerin ülkemiz için çalışmalarını amaçlamaktayız.
Aileyi toplumun temel direği olarak kabul etmekteyiz. Geçmişimizle ve geleceğimiz arasında köprü görevini yerine getiren aile kurumu; ülkemize has adet ve geleneklerimizin yeni kuşağa aktarılmasında en vazgeçilmez sosyal kurumdur. Bu kuruma yönelik tüm yoz yönelimlere karşı her zaman elimizden geleni yapacağız ve bu kurumu her şekilde koruyacağız.
Avrupa Birliği ülkemizin tarihsel bir hedefidir. Bu hedefin doğru bir hedef olduğuna inanmaktayız. Müzakere sürecinde önümüze konulan reformları ülkemize yararlı gördüğümüz için gerçekleşmesini savunmaktayız. Ülkemizin yararına olmayan hususlarda gerekirse müzakere masasından kalkmasını savunan bir anlayıştayız. Dış politikada barış ve işbirliğinden yana bir tavır içindeyiz. Bölgesel ve küresel işbirliklerinde öncü, katılımcı ve etkin bir ülke, bölgemizde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın mimarı bir Türkiye den yanayız.İnsanlarımızın insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan hukuk devletinde üstünde olan sosyal devlet ilkelerinin gerçekleştirilebilmesi için gençlik olarak elimizden gelen çabayı göstermek, yurttaşları arasında ayrım göstermeyen çatışmacı dil ve tarzdan barışçı, uzlaşmacı, dayanışmacı toplumsal hayata devletin dönüşümü için ANADOLU felsefesine uygun olarak mücadele edeceğiz. Devleti insanı yaştaki devlette yaşasın felsefesiyle, bireylere hizmet için oluşturulmuş etkin bir hizmet kurumu olarak görmekteyiz. Herkesin özellikle gençliğin güven içinde gelişmiş kalkınmış refah düzeyi yüksek her yönden BÜYÜK TÜRKİYE sevdalısı olma ilkesine, Anadolu coğrafyasının tüm değerlerine bağlı bir gençliğin oluşmasından yanayız.


Gençlik hem Anadolu kültürünü aileden alan bireyler, hem de ilmi olarak her türlü donanıma sahip olan bir yapıda olmalıdır. Bundan dolayı üniversitelerimizde bilimsel araçlarla bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışının yerleştirilmesi bunun pratiğe geçmesi kanaatindeyiz. Artık boş yere boş işlerle vakit geçiren bir gençlik yerine okuyan, kendini geliştiren ülke sorunları için kafa yoran bir gençliğin oluşturulması temel hedefimizdir. Türkiye Gençlik', 'olarak, gençlik, yerine, gençliğin, gerekli, toplum, Anadolu, türlü, Türkiye, sahip, bunun, Gençlik, amaçlamaktayız, toplumun, farklı, oluşturma, arasında, yanayız.