Türkiye Gençlik Konseyi

Vizyonumuz

Vizyonumuz

TÜRKİYE GENÇLİK KONSEYİ

KURUMSAL SESLENİŞ

 

Dinamik ve seçkin gençlik kuruluşu olarak farklı düşüncelere saygı duyan, evrensel değerleri özümsemiş, kendini geliştiren, geleceğin yöneticilerini tayin eden Türkiye'nin geleceği için var gücü ile çalışan “ÖNCE İNSAN” düsturuyla hareket eden çözüm odaklı bir oluşumdur.

 

“İdeal gençlik” hedefiyle medeniyetin dinamikleri olan bilim, kültür, eğitim, spor, sanat ve insanlığın faydasını esas alan benzeri alanlara katkı sunarak ülkemizi en iyi yere taşıma gayesi kurucu unsurumuzdur..


“Türkiye Gençlik Konseyi” olarak sorumluluk alan ve problem çözme becerisine sahip, okuyan, araştıran, sorgulayan geniş ufuklu bir gençlik oluşturma çabasındayız. 


Gençliği geriletici, zamanı boşa harcayan, madde bağımlılığına yakalanmış, aile düzenini bozan, toplumu davranışları ile tedirgin eden gençlik yapılandırmalarına dur demek öncü unsurumuzdur.

 

Türkiye Gençlik Konseyi” olarak pozitif sosyalleşme ile gençleri topluma kazandırmak için gerekli çalışma ve gayreti sarf eden bir gençlik hareketi kalite unsurumuzdur. 


Gençlik sorunları toplum sorunlarından bağımsız değildir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar gençlerin tutum, davranış ve beklentilerini etkilemektedir. Bu etkileyişi olumlu hale getirme yine amaç ve esaslarımızdandır.


İnsanların doğarken seçme özgürlüğü olmadığından dolayı ayrımcılığa karşı dini, dili, ırkı,mezhebi, cinsiyeti,rengi ne olursa olsun ÖNCE İNSAN şiarını benimsemiş insan odaklı bir oluşum kurmak bütünlüklü unsurumuzdur.

 

Güzel TÜRKİYE’mde yaşayan tüm farklılıkları daha güzel yarınlara ulaştıracak bir kuşak oluşturma arzusu beraberlik unsurumuzdur.


Girişimci,geleceğini sağlam temellere kuran,iş fikri üreten,gençliğin güç ve enerjisinin çağdaş değerler doğrultusuna kanalize edilmesi için çaba sarf eden, güç birliği ile daha güçlü kimseye bağlı olmayan bir gençlik oluşturma çabası güçlülük unsurumuzdur.

Yedi bölgeye kurulu “TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ” adı altında yaşayan insanları büyük bir aile, diğer ülkeleri de komşu aileler olarak kabul etmekteyiz.

 

Bunun referansını Anadolu’da yaşayan Mevlana Cellaleddin-i Rumi, Hacı Bektaşi Veli,Selahaddin Eyyubi ve Yunus Emre gibi ermişlerin yürümüş oldukları yoldan almaktayız.

 

Barışın önce toplum arasında sonrada Dünya da olmasının tek yolu insana verilen değerle mümkündür. Bizim hedefimizde ülkemizde her daim kalıcı barışın sağlanmasıdır.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme ve yaşama gibi doğuştan süregelen tüm haklara saygı duyuyoruz.

 

“ Türkiye Gençlik Konseyine” göre farklı olmak bölünme korkusunu yaşamak değil; bölünme yerine bu farklılıkları birlik, beraberlikle pekiştirici kültür ve inanç zenginlikleri olarak nitelemekteyiz.

 

Ülkemizde bu farklılıklara sahip çıkıp bu farklılıklar için gereken sorumlulukları yerine getirmek en büyük insani amaçlarımızdan biridir.

Milletimizin ülkesiyle ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, geçmişten gelen tüm değerlerimizi koruyarak ve onlara her koşulda sahip çıkarak, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta bu hedefi aşabilmek için istikrarla gerekli her çabayı gösterecek bir gençlik düşümüz kuruluşumuzun en temel unsurudur.

“Türkiye Gençlik Konseyi” olarak; içeride ve dışarıda güçlü duruşun adaletle mümkün olacağına olan inancımız nettir.

 

Demokratik, bağımsız ve adil bir hukuk sisteminin ülkemizde uygulanması için her türlü çalışmayı yapacak ve bunun için gerekli olan hiçbir şeyden kaçınılmayacaktır.

 

Çünkü ülkemiz gençleri olarak hukukun üstünlüğünü adalet noktasında en önemli unsur olarak saymaktayız. Ve her koşulda milletimizin, devletimizin bağımsızlığını ve üniter yapısını korumayı amaçlamaktayız. Sosyal adaletin ülkenin tüm kurumlarında ve toplum içinde hâkim olmasından ve böyle bir yapının oluşmasından yanayız.

Ekonomide ülkemiz yararına her türlü koşulu yerine getirmiş, üretken dünya ile bütünleşmiş aynı zamanda dünya ekonomik zirvesine ulaşmayı hedefleyen gençlik duruşuna ait sorumlulukları yerine getirmekten kaçınmayacağız.

 

Ayrıca dinamik sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması, gelir düzeyinin dengeli dağılmasını amaçlamaktayız.

 

Bilim ve teknolojiye her açıdan önem veren bir yaklaşım içinde olup yapılacak her türlü bilimsel çalışmaları destekleyerek genç beyinlerimizin dışarıya göçünü engelleyip bu beyinlerin ülkemiz için çalışmalarını amaçlamaktayız.

Aileyi toplumun temel direği olarak kabul etmekteyiz. Geçmişimizle ve geleceğimiz arasında köprü görevini yerine getiren aile kurumu; ülkemize has adet,örf ve geleneklerimizin yeni kuşağa aktarılmasında  vazgeçilmez sosyal kurumdur. Bu kuruma yönelik tüm yoz yönelimlere karşı her zaman elimizden geleni yapacağız ve bu kurumu her şekilde koruyacağız.
 

 

Dünyada kurulan ülkeler birliği ülkemizin dış ülkelerle olan stratejik ilişkilerini belirlemektedir. Bu ilişkileri önemsemekle beraber ülkemize yararlı gördüğümüz birlikteliklerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmekten yılmayacağız. Ülkemizin yararına olmayan birlikteliklerinde karşısında olmaktan çekinmeyeceğiz.

 

Dış politikada barışçıl bir sivil hareketten yana bir tavır içindeyiz.

 

Bölgesel ve küresel işbirliklerinde öncü, katılımcı ve etkin bir devlet, ülkemizde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın mimarı bir Türkiye den yanayız.

İnsanlarımızın insanca yaşayabilmeleri için hukuk devleti içerisinde yer alan sosyal devlet ilkelerinin gerçekleştirilebilmesi için gençlik olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

 

Yurttaşlar arasında ayrım göstermeyen çatışmacı dil ve tarzdan barışçı, uzlaşmacı, dayanışmacı toplumsal hayata devletin bütünlüğü için kardeşlik felsefesine uygun olarak mücadele edeceğiz.

 

Devleti, “insanı yaşat ki devlette yaşasın” felsefesiyle, bireylere hizmet için oluşturulmuş etkin bir hizmet kurumu olarak görmekteyiz.Devletine ve milletine yararlı çalışkan gençlik yaratmak yine asli unsurumuzdur.

 

Ülkemizde yaşayan herkesin  güven içinde gelişmiş,kalkınmış refah düzeyi yüksek her yönden “BÜYÜK TÜRKİYE” sevdalısı olma ülküsüne bağlı bir vatandaşlar olması temel hedefimizdir.

 

 

BÜYÜK TÜRKİYE ‘ye derin ve içten Saygılarımızla…

 

TÜRKİYE GENÇLİK KONSEYİ

 

Misyonumuz - Türkiye Gençlik Konseyi


1- İnsan şiarı ile yola çıkan bir gençlik

2- Kültüre değerlere önem veren gençlik

3 -İnsanlara sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşan bir gençlik

4- Gençliğin sesine kulak veren haksızlığa boyun eğmeyen birlik beraberliği benimsemiş bir gençlik

5- Gençliğe güvenen her platformda destekleyen bir oluşum.

6- Gençliği özgürünü benimsemiş, baskılara karşı dur, diyen bir yapılandırma.

7- Düşündüklerini özgürce ifade etmelerine fırsat veren her fikre saygılı olan bir oluşum

8- Gençliğin politika ile ilgilenmesini sağlayan geleceğin yöneticilerini oluşturma arzusunda olan bir oluşum.

9- Gençlere, kendilerini kanıtlama fırsatı veren öz güvenin kazandırmayı amaçlayan bir oluşum.

10- Gençlere, yetki ve sorumluluk vermekten korkmayan bir oluşum.

Vizyonumuz
64x64

Vizyonumuz

Devamı...

Belediyemiz

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar